Zenbkid xin cảm ơn quý khách đã truy cập vào website zenbkid.vn được vận hành bởi Công ty cổ phần dược phẩm Zenpharma. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính cá nhân của khách hàng. Dưới đây là chính sách cụ thể của chúng tôi để giới thiệu đến khách hàng về quy định và chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

Chính sách bảo mật thông tin người tiêu dùng

Qúy khách hàng có thể sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên website zenbkid.vn ví dụ như Họ và tên, địa chỉ, mail( cá nhân, công việc) và số điện thoại. Tất cả các thông tin trên chỉ được dùng với mục đích hoàn tất đơn hàng cho quý khách và hoàn thành các công tác liên quan đến giao nhận và thanh toán, hoàn toàn không được sử dụng với mục đích riêng khác của Zenbkid.

Phạm vi sử dụng thông tin người tiêu dùng

Website zenbkid.vn cam kết chỉ sử dụng thông tin mà người tiêu dùng cung cấp trong những quy trình sau:

  • Cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho người tiêu dùng
  • Tương tác và thông báo đến người tiêu dùng các nội dung trao đổi về sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi, chính sách
  • Giải quyết các trường hợp khiếu nại có liên quan đến nhãn hiệu hoặc người tiêu dùng
  • Cung cấp cho bên cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp yêu cầu

Quyền can thiệp, chỉnh sửa thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Người tiêu dùng sẽ có quyền tự mình cập nhật, kiểm tra hoặc điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng các tài khoản cá nhân đã tạo trước đó. Hoặc trong trường hợp cần thiết có thể yêu cầu ban quản trị website thực hiện xóa bỏ tài khoản và thông tin cá nhân của mình.

Mọi thắc mắc và khiếu nại đối với các thay đổi liên quan đến thông tin cá nhân của người tiêu dùng xin vui lòng gửi về:

  • Số điện thoại: 086 223 8887
  • Email: zenpharma.2023@gmail.com

Cam kết bảo mật thông tin

  • Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân người tiêu dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người tiêu dùng ngoại trừ các trường hợp quy định tại mục phạm vi sử dụng ở trên hoặc quy định của pháp luật
  • Không chuyển giao và sử dụng, cung cấp thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ 3 không có thẩm quyền hoặc không trong trường hợp đặc biệt có liên quan đến pháp lý
  • Nếu hệ lưu trữ cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp bị tấn công hoặc có lỗi xảy ra liên quan đến dữ liệu của khách hàng. Ban quản trị website có trách nhiệm thông báo đến người tiêu dùng và các bên liên quan.

Tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, khiếu nại

Nếu người tiêu dùng nhận thấy có dấu hiệu bất thường trong việc thông tin cá nhân của mình bị lộ hoặc được sử dụng sai mục đích, Vui lòng gọi tới số 086 223 8887 để thực hiện khiếu nại và đưa ra các thắc mắc. Ban quản trị website sẽ phản hồi muộn nhất là 24 giờ đồng hồ sau khi nhận được thắc mắc, khiếu nại của người tiêu dùng.

Nội dung trên được tham khảo tại: https://zenpharma.com.vn/pages/chinh-sach-bao-mat